Algemene Vergadering Beter Bed Holding benoemt John Kruijssen tot CEO en keurt dividendvoorstel goed

26 april 2018

Tijdens de Algemene Vergadering op 26 april 2018 is de heer A.J.G.P.M. Kruijssen benoemd tot Statutair Directeur in de functie van CEO. De heer H.C.M. Vermeulen is benoemd tot Commissaris voor een termijn eindigend na afloop van de eerste Algemene Vergadering die gehouden wordt nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verlopen en de termijn van de heer D.R. Goeminne als Voorzitter van de Raad van Commissarissen is met één jaar verlengd tot en met de Algemene Vergadering in 2019.

In de op 26 april 2018 gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Beter Bed Holding N.V. is het slotdividend over het boekjaar 2017 vastgesteld op € 0,03 per gewoon aandeel van € 0,02 nominaal. In november 2017 is een interim-dividend uitgekeerd van € 0,34 per aandeel.

Download hier het volledige persbericht:

Download icon20180426 Vaststelling dividend - Samenstelling RvC - RvB (161.6kb)