Dividendvoorstel Beter Bed goedgekeurd/Samenstelling Directie en Raad van Commissarissen

19 mei 2017

In de op 18 mei 2017 gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Beter Bed Holding N.V. is het slotdividend over het boekjaar 2016 vastgesteld op € 0,40 per gewoon aandeel van € 0,02 nominaal. In november 2016 is een interim-dividend uitgekeerd van € 0,34 per aandeel.

Tijdens de Algemene Vergadering op 18 mei 2017 is de heer B.F. Koops herbenoemd tot Statutair Directeur en de heer W.T.C. van der Vis tot Commissaris voor een termijn eindigend na afloop van de eerste Algemene Vergadering die gehouden wordt nadat vier jaar na hun benoeming zijn verlopen.

Download hier het volledige persbericht:

Download icon20170519 Vaststelling dividend - Samenstelling RvC - RvB (78.1kb)