De maatschappelijke waarde van een gezonde nachtrust wordt alom erkend. Goed uitgeslapen mensen zijn gelukkiger en gezonder. Daaraan een positieve bijdrage te kunnen leveren, is wellicht de belangrijkste contributie van Beter Bed Holding aan de samenleving. Deze bijdrage wordt vormgegeven door een breed assortiment van kwalitatief hoogwaardige producten met passend advies tegen een scherpe prijs aan te bieden, hetgeen in onze belofte is omschreven.

Binnen Beter Bed Holding N.V. en haar werkmaatschappijen vormt maatschappelijk verantwoord ondernemen een integraal onderdeel van het dagelijks handelen en gaat het samen met een verantwoorde financiële bedrijfsvoering. Het introduceren van een categorymanagementteam om een intensieve samenwerking met leveranciers op het gebied van innovatie en ontwikkeling van recyclebare matrassen en boxsprings te bewerkstelligen is exemplarisch. Beter Bed Holding is dan ook trots op de in 2019 geïntroduceerde 100% recyclebare boxspring ‘Element’.

Tijdens de Capital Markets Day in 2018 is de nieuwe strategie gepresenteerd. Hierin zijn de in 2017 herijkte MVO-doelstellingen onverkort van kracht en onverminderd belangrijk gebleven. In het MVO-verslag over 2018 heeft Beter Bed Holding ontwikkelingen van de MVO-strategie opgenomen.

Beter Bed Holding en haar dochterbedrijven gaan bewust en op een gewetensvolle wijze om met de belangen van hun stakeholders. Gezond ondernemerschap gaat hierbij samen met respect voor mens en milieu.