Het aandeel Beter Bed Holding N.V. is sinds december 1996 genoteerd aan de officiële markt van Euronext N.V. te Amsterdam met fondscode BBED NL0000339703.

Beter Bed Holding N.V. heeft een maatschappelijk kapitaal van € 2.000.000 verdeeld in 100 miljoen gewone aandelen met een nominale waarde van € 0,02.

Het aandelenkapitaal bestaat voor bijna 100% uit gewone aandelen aan toonder. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. Er zijn geen bijzondere zeggenschapsrechten verbonden aan de aandelen.

Aan het einde van 2018 bedraagt het aantal uitstaande aandelen 21.955.562 en het aantal aandelen in portefeuille is nul.

Aantal aandelen

2018

2017

2016

Uitstaand

21.955.562

21.955.562

21.955.562

Ingekocht maar niet ingetrokken

-

-

-

Gemiddeld

21.955.562

21.955.562

21.955.562