Commissarissen zijn in overeenstemming met de statuten benoemd voor een periode die geldt tot de dag van de eerste Algemene Vergadering, die vier jaar na de benoeming gehouden wordt. Commissarissen treden periodiek af volgens een door de Raad op te stellen rooster van aftreden. Namens en ten behoeve van de stakeholders houdt de Raad van Commissarissen toezicht op de Directie en staat deze terzijde. De Raad zorgt voor de continuïteit van het Bestuur en de organisatie.

Gerelateerde documenten zoals de profielschets, het reglement RvC, het rooster van aftreden, de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie vindt u onder Code & Reglementen.

Hieronder vindt u de Curricula Vitae van de Raad van Commissarissen van Beter Bed Holding. Conform de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code zijn alle commissarissen onafhankelijk en bezitten geen aandelen in Beter Bed.

D.R. Goeminne (Voorzitter)


De heer Goeminne (1955) heeft de Belgische nationaliteit en studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Hij heeft managementfuncties vervuld in productiebedrijven en detailhandelsbedrijven. Hij was tot 2007 voorzitter van de Groepsdirectie van V&D en lid van de Raad van Bestuur van Maxeda (Vendex/KBB). De heer Goeminne is tevens Commissaris bij Stern Groep N.V. en Wielco BV, Voorzitter van de Raad van Bestuur bij Ter Beke en niet-uitvoerend bestuurder bij Van de Velde NV, JBC NV en Wereldhave Belgium NV.


E.A. de Groot


Mevrouw De Groot (1965) studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam en volgde de opleiding Register Beleggings Analist van het VBA. Van 1987 tot 2012 was zij werkzaam in de financiële sector, waar zij een breed scala aan functies vervulde op het gebied van financieringen, kapitaalbeheer en risk management. Zij was o.a. Executive Vice President bij ABN AMRO (tot 2008) en ad-interim CFO bij Van Lanschot Bankiers (2009/2010). Van 2012 tot 2017 was mevrouw De Groot CFO/lid van de Directie van Schiphol Group en tevens lid van de Board of Directors van Groupe ADP. Thans is zij Commissaris bij Vitens N.V. en Hardt Global Mobility. Zij bezit de Nederlandse nationaliteit.


W.T.C. van der Vis


De heer Van der Vis (1967) studeerde Bedrijfskunde aan de Universiteit Nijenrode en Master of Business Administration (cum laude) aan de Alliance Manchester Business School in Engeland. Van 1994 tot 1998 was hij CEO van Koninklijke Ahrend NV in Duitsland en Tsjechië. Van 1998 tot 2009 was hij werkzaam voor de Pearle Europe groep (nu GrandVision NV), eerst als CEO Central Europe vanuit Duitsland en vanaf 2004 als Groep CEO. Tot 2013 was hij werkzaam voor Esprit Holdings Limited in Hong Kong als Executive Director of the Board & Group CEO. Sinds 2013 is de heer Van der Vis actief als Operating Partner en Industry Advisor. Hij is tevens Commissaris bij Sonova Holding AG. De heer Van der Vis heeft de Nederlandse nationaliteit.


H.C.M. Vermeulen

De heer Vermeulen (1963) heeft in 1986 een opleiding HTS-E Computer Science aan de Hogeschool Breda cum laude afgerond. Sinds 2017 is hij CEO bij Bol.com, waar hij eerst de functie van COO vervulde. Daarvoor was hij bij DOCdata in verschillende managementfuncties werkzaam. De heer Vermeulen heeft de Nederlandse nationaliteit.