Commissarissen zijn in overeenstemming met de statuten benoemd voor een periode die geldt tot de dag van de eerste Algemene Vergadering, die vier jaar na de benoeming gehouden wordt. Commissarissen treden periodiek af volgens een door de Raad op te stellen rooster van aftreden. Namens en ten behoeve van de stakeholders houdt de Raad van Commissarissen toezicht op de Directie en staat deze terzijde. De Raad zorgt voor de continuïteit van het Bestuur en de organisatie.

Gerelateerde documenten zoals de profielschets, het reglement RvC, het rooster van aftreden, de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie vindt u onder Code & Reglementen.

Hieronder vindt u de Curricula Vitae van de Raad van Commissarissen van Beter Bed Holding. Conform de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code zijn alle commissarissen onafhankelijk en bezitten geen aandelen in Beter Bed.

B.E. Karis (Voorzitter)

De heer Karis (1958) ging, na een studie toerisme te hebben gevolgd, in 1983 als Sales Manager Benelux bij Dorint Group in Duitsland aan de slag. De heer Karis heeft daarna bij Vroom & Dreesmann en Ikea diverse managementfuncties vervuld. Hij was van 2000 tot 2004 Vice President Ikea Retail Europe gevolg door een rol als Senior Vice President General Merchandise bij Ahold. Van 2007 tot 2017 heeft hij de functie van Chief Executive Officer en Bestuursvoorzitter bij Zeeman Groep B.V. bekleed. Verder is hij commissaris bij Sligro Food Group. De heer Karis heeft de Nederlandse nationaliteit.

P.C. Boone (Vicevoorzitter)

De heer Boone (1967) heeft bij de EUVA (European University of Antwerp) in 1992 een graad in Business Economics & Administration behaald. In 1999 en 2004 heeft hij een Management Development-programma voor high-potentials aan respectievelijk de Nyenrode Universiteit en via SHV doorlopen. Van 1992 tot en met 2010 was hij in diverse (inter)nationale managementfuncties werkzaam bij Makro (SHV Holdings NV.), waarna hij tot 2015 voor Metro AG in Rusland als CEO heeft gewerkt. Vanaf 2015 tot voor kort was de heer Boone lid van de Management Board van Metro AG in de functie van COO. De heer Boone was tevens lid van de APA in Duitsland. De heer Boone heeft de Nederlandse nationaliteit.

A. Beyens

De heer Beyens (1961) behaalde naast een Master of Science in Commercial Engineering aan de Universiteit van Brussel (1984) een MBA aan de Universiteit van Antwerpen in 1991. Vanaf 1985 is de heer Beyens werkzaam geweest in diverse internationale management- en directiefuncties bij Ab-Inbev. In 2012 heeft hij als CEO van Starbev de verkoop aan MCBC begeleid. Tot 2017 is hij als CEO werkzaam geweest bij Pelican Rouge. Op dit moment is de heer Beyens Operation Partner bij Mid Europa Partners. Daarnaast is hij niet-uitvoerend bestuurder bij Duvel Moortgat, voorzitter van Moji Brendovi, Hortex en de Antwerp Management School. De heer Beyens heeft de Belgische nationaliteit.

H.C.M. Vermeulen

De heer Vermeulen (1963) heeft in 1986 een opleiding HTS-E Computer Science aan de Hogeschool Breda cum laude afgerond. Sinds 2017 is hij CEO bij Bol.com, waar hij eerst de functie van COO vervulde. Daarvoor was hij bij DOCdata in verschillende managementfuncties werkzaam. De heer Vermeulen heeft de Nederlandse nationaliteit.