De Directie is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de onderneming. Zij formuleert het beleid, de strategie en de doelstellingen en ziet toe op de realisatie hiervan. Daarnaast informeert zij frequent de Raad van Commissarissen. Beleidsvoornemens en andere belangrijke besluiten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de de Raad van Commissarissen. De Directie vraagt de Algemene Vergadering goedkeuring bij beleidsbesluiten over een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de onderneming. De Directie bestaat uit CEO A.J.G.P.M. Kruijssen. De Raad van Commissarissen van Beter Bed Holding is voornemens CFO G.E.A. Reijnen tijdens de Algemene Vergadering op 13 mei 2020 voor te dragen voor benoeming tot Statutair Directeur.

Download iconDirectiereglement (367.4kb)