Corporate Governance Code

De Raad van Commissarissen en de Directie onderschrijven de principes voor goed ondernemingsbestuur, zoals deze zijn opgenomen in de Nederlandse Corporate Governance Code.

Hieronder vindt u een volledig overzicht van alle best­practice­bepalingen, inclusief de naleving ervan. Dit overzicht heeft betrekking op de door de Monitoring Commissie Corporate Governance op 8 december 2016 gepubliceerde, herziene Corporate Governance Code (hierna 'de Code')

Voor zover van toepassing voldoet de onderneming aan alle bestpracticebepalingen van de Code met uitzondering van bestpracticebepaling 3.1.2. (vii). De bestpracticebepalingen van Principe 4.4 ('Certificering van aandelen') en Principe 5 ('One-tier bestuursstructuur') zijn niet van toepassing op de vennootschap.

De volledige tekst van de Nederlandse Corporate Governance Code is beschikbaar op www.mccg.nl.

Download iconCorporate Governance Code 2017 (0.77Mb)


Reglementen & documenten

Download iconAuditcommissie 12-12-2019 (217.8kb)Download iconDirectiereglement (367.4kb)Download iconGedragscode Algemeen (368.1kb)Download iconGedragscode Leveranciers (395.0kb)Download iconInternal Audit Charter Beter Bed Holding (0.50Mb)Download iconInvestor Relations beleid (174.8kb)Download iconKlokkenluidersregeling (351.5kb)Download iconOptiereglement (460.7kb)Download iconOvernamerichtlijn 2019 (366.5kb)Download iconProfiel Raad van Commissarissen (312.6kb)Download iconProspectus beursgang 29-11-1996 (2.94Mb)Download iconReglement Raad van Commissarissen (366.9kb)Download iconReglement voorwetenschap (0.76Mb)Download iconRemuneratiecommissie 12-12-2019 (132.7kb)Download iconRooster van aftreden Raad van Commissarissen 2019 (201.0kb)Download iconRemuneratierapport 2018 (31.0kb)Download iconStatuten akte van omzetting en wijziging 1996 (1.69Mb)Download iconStatuten wijziging 2011 (269.8kb)