Corporate Governance Code

De Raad van Commissarissen en de Directie onderschrijven de principes voor goed ondernemingsbestuur, zoals deze zijn opgenomen in de Nederlandse Corporate Governance Code.

Hieronder vindt u een volledig overzicht van alle best­practice­bepalingen, waarin per bepaling is aangegeven of de onder­neming aan deze bepaling voldoet of niet. Voor de bepalingen waaraan de onderneming niet (geheel) voldoet is, wordt aangegeven waarom deze keuze is gemaakt (zie afwijkingen). Verder wordt bij een aantal bepalingen een toelichting gegeven bij de wijze waarop deze binnen de onderneming worden toegepast.

De volledige tekst van de Nederlandse Corporate Governance Code is beschikbaar op www.commissiecorporategovernance.nl.

Download iconCorporate Governance Code (214.5kb)Download iconCorporate Governance Code (afwijkingen) (141.9kb)


Reglementen & documenten

Download iconAuditcommissie (149.6kb)Download iconDirectiereglement (161.2kb)Download iconGedragscode Algemeen (84.0kb)Download iconGedragscode Leveranciers (249.5kb)Download iconInternal Audit Charter Beter Bed Holding (87.8kb)Download iconInvestor Relations beleid (113.9kb)Download iconKlokkenluidersregeling (155.5kb)Download iconOptiereglement (143.2kb)Download iconOvernamerichtlijn (148.6kb)Download iconProfiel Raad van Commissarissen (129.2kb)Download iconProspectus beursgang 29-11-1996 (2.94Mb)Download iconReglement Raad van Commissarissen (162.4kb)Download iconReglement voorwetenschap (237.9kb)Download iconRemuneratiecommissie (139.5kb)Download iconRemuneratierapport 2016 (40.5kb)Download iconRooster van aftreden Raad van Commissarissen 2017 (52.9kb)Download iconStatuten akte van omzetting en wijziging 1996 (1.69Mb)Download iconStatuten wijziging 2011 (269.8kb)