Als beursgenoteerde onderneming houdt Beter Bed Holding jaarlijks een Algemene Vergadering. Buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden wanneer dit door de Directie en/of de Raad van Commissarissen noodzakelijk wordt geacht. Uiterlijk 42 dagen voor de Algemene Vergadering publiceert de onderneming de oproepadvertentie en de agenda inclusief toelichting op haar website. De presentatie en de stemresultaten zijn na afloop van de Algemene Vergadering op de website terug te vinden. Volgens de regels van de Corporate Governance Code (art. IV.3.10) zullen de notulen uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering op de website gepubliceerd worden, waarna er gedurende drie maanden gelegenheid is op de notulen te reageren. Na deze periode zullen de notulen door de Voorzitter en de Secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

Wanneer u een getekende versie van de meest recente notulen van de Algemene Vergadering wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met het Directiesecretariaat (T: +31 (0)413 338819 / E: bbholding@beterbed.nl).

Oproepadvertentie


Agenda


Notulen


Stemresultaten


Presentaties

Vanaf 2019 is de presentatie van de Algemene Vergadering alleen in het Engels beschikbaar.